Grāmatvedības pakalpojumu cenas

Grāmatvedības pakalpojumu cenas
Par mums Pakalpojumi Cenas Ēku atjaunošana Starp citu Kontakti  

 

Grāmatvedības pakalpojumu cenas.
Pilna grāmatvedības apkalpošana.

Noslēdzot līgumu "Par grāmatvedības pakalpojumiem", ikmēneša maksu par grāmatvedības pakalpojumiem nosaka klienta operāciju skaits mēnesī. Palielinoties grāmatvedības dokumentu apgrozījumam maksa ir lielāka, samazinoties grāmatvedības dokumentu skaitam samazinās maksa par grāmatvedības pakalpojumiem.

Uzsākot sadarbību, pirmā grāmatvedības konsultācija, kuras laikā mēs noskaidrojam Jūsu uzņēmuma grāmatvedības politikas vadlīnijas, specifiskās vajadzības, apskatam grāmatvedības dokumentus, kā arī izrunājam iespējamos risinājumus tieši Jūsu grāmatvedības optimizācijai ir bez maksas.

Daudzīvokļu namu apsaimniekotājiem, dzīvokļu īpašnieku kooperatīvajām sabiedrībām vai biedrībām piedāvājam gan pilna cikla grāmatvedības pakalpojumus, gan kā atsevišķu pakalpojumu – apsaimniekošanas rēķinu izrakstīšanu. SIA Finance rīcībā ir specializēta grāmatvedības programma namu apsaimniekotāju vai biedrību apkalpošanai.

"Par grāmatvedības pakalpojumiem". Cenrādis

Operāciju skaits mēnesī* Cena EUR
1 - 10 40
11 - 30
90
Virs 31 Pēc vienošanās

Norādīti tarifi ir informatīvi, precīza grāmatvedības apkalpošanas vērtība tiek noteikta, detalizēti iepazīstoties ar uzņēmuma dokumentāciju (darbinieku, pamatlīdzekļu skaits, atkarība no uzņēmuma darbības veida un uzskaites sarežģītības pakāpes).

* Vienas operācijas skaita definīcija – bankas transakcijas, 1 rēķins vai pavadzīme, 1 izdevumu čeks, algas aprēķins vienam darbiniekam, kā arī katrs papildus nepieciešamais grāmatojums grāmatvedības sistēmā (piem., nolietojuma aprēķins/kontējums, pamatlīdzekļa kartītes izveide, pamatlīdzekļa norakstīšana, savstarpējo ieskaitu iegrāmatošana, kases orderi u.c.), ko ir kontējuši uzskaites programma.

Atsevišķi grāmatvedības pakalpojumi,

ja nav noslēgts līgums "Par grāmatvedības pakalpojumiem"

Cenrādis "Atsevišķi grāmatvedības pakalpojumi"

Pakalpojums Cena EUR
Gada pārskata sastādīšana Pēc vienošanās
Gada ienākumu deklarācijas sastādīšana saimnieciskās darbības veicējiem
Pēc vienošanās
Gada ienākumu deklarācijas sagatavošana fiziskajām personām Pēc vienošanās
Grāmatvedības sakārtošana par iepriekšējiem pārskata periodiem Pēc vienošanās
Lietvedība Pēc vienošanās
Darba algu aprēķināšana un deklarāciju iesniegšana
Pēc vienošanās
Līguma sastādīšana (darba līgums un amata apraksts; auto patapinājuma līgums, u.tml.) Pēc vienošanās
Jauna uzņēmuma dibināšana (papildus maksājumi UR) 90
Konsultācija birojā (1.st) no 25
Citi grāmatvedības pakalpojumi Pēc vienošanās
   
Cenas norādītas bez PVN  
Grāmatvedības pakalpojumi
Grāmatvedības pakalpojumi
© SIA FINANCE. Grāmatvedības paklapojumu cenas. Autortiesības aizsargātas ar likumu.. © SIA Zīmols izstrāde, reklāma, pozicionēšana