Grāmatvedība kā ārpakalpojums

Grāmatvedība
Par mums Pakalpojumi Cenas Ēku atjaunošana Starp citu Kontakti  

 

Prasmīga grāmatvedība un tās uzskaite garantē uzņēmuma veiksmi

Mūsdienās grāmatveža profesija vairs nav saistīta tikai ar mehānisku uzskaites funkciju. Labs grāmatvedis ir tāds speciālists, kurš spēj patstāvīgi analizēt uzņēmuma finansiālo situāciju un piedāvāt vadītājam biznesa optimizācijas risinājumus. Grāmatvedis kļuvis par sava veida finanšu ekspertu, un no viņa darba lielā mērā atkarīga arī uzņēmuma veiksme. Tāpēc prasmīgu grāmatvedi nespēs aizstāt pat vismodernākā grāmatvedības datorprogramma. Saņemot no grāmatveža kvalitatīvu un savlaicīgu finanšu analīzi, uzņēmums varēs pieņemt tā izaugsmei piemērotākos lēmumus.

Grāmatvedība un Grāmatvedis – uzņēmuma vadītāja "labā roka"

Kāpēc grāmatvedība un grāmatveža loma mūsdienās ir tik nozīmīga? Lai nodibinātu uzņēmumu, kļūtu par komersantu vai pašnodarbinātu personu, īpašas zināšanas uzņēmumu vadībā netiek prasītas. Arī finanšu ieguldījums, kas nepieciešams, lai reģistrētu uzņēmumu, kļuvis simbolisks – pamatkapitāls var būt, sākot no viena lata. Valsts devusi iespēju ikvienam, kurš to vēlas, uzsākt komercdarbību.
Tomēr tas ir ļoti atbildīgs lēmums. Kļūstot par nodokļu maksātāju, valsts ik uz soli sekos līdzi, lai tiktu ievērotas visas neskaitāmo normatīvo aktu prasības, kas regulē uzņēmējdarbību; lai regulāri būtu nomaksāti nodokļi un nodevas; iesniegtas dažādas atskaites, paziņojumi un statistikas apkopojumi. Ja tiks pieļautas kļūdas, kavēti termiņi, sekos soda naudas uzrēķini, bankas kontu bloķēšana un pat uzņēmuma darbības apturēšana. Turklāt uzņēmuma valdes locekļus par normatīvo aktu prasību neievērošanu var saukt ne vien pie administratīvās, bet arī kriminālatbildības. Un tā kā likums nosaka, ka par grāmatvedības un finanšu kārtošanu atbildība gulstas uz uzņēmuma vadītāju, tad lai cik mazs arī nebūtu uzņēmums, bez grāmatveža palīdzības galā netikt. Pat ja uzņēmuma vadītājs ir apguvis grāmatvedības pamatus, straujo likumdošanas normu grozījumu dēļ būs grūti izsekot līdzi visām pārmaiņām, jaunajām prasībām un normu interpretācijām, kas savukārt var novest pie neapzinātām kļūdām un sarežģījumiem grāmatvedības uzskaitē.

Grāmatvedība kā ārpakalpojums

Tomēr ekonomiskās krīzes apstākļos ne katrs uzņēmums spēj ikdienā uzturēt grāmatvedības dienestu vai tikai algota grāmatveža štata vietu, turklāt jārēķinās, ka augstas klases speciālistam, kādam jābūt uzņēmuma finanšu pārzinātājam, būs jānodrošina attiecīga līmeņa atalgojums.
Lai izvairītos no šādas situācijas, viens no pēdējā laikā bieži izmantotiem risinājumiem ir grāmatvedības ārpakalpojumu pirkšana. Vēl nesen biznesa vidē valdīja uzskats, ka grāmatvedības ārpakalpojumiem ir zema kvalitāte, jo piesaistītie speciālisti neiedziļinās uzņēmuma darbības specifikā, viņiem nav regulārs kontakts ar uzņēmuma vadību un līdz ar to nejūtas personīgi atbildīgi par darba rezultātu. Tomēr visai sīvas konkurences apstākļos, kādās strādā firmas, kas piedāvā grāmatvedības pakalpojumus, tieši orientēšanās uz klienta specifiku, rūpes par klienta sasniegumiem, ieinteresēta un labvēlīga attieksme ir kļuvušas par darba prioritātēm. Lai piesaistītu un noturētu klientu, garantētu darba kvalitāti, grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzēji seko jaunākajām normatīvo aktu izmaiņām, regulāri apmeklē izglītojošus kursus un seminārus, uztur lietišķas attiecības ar nodokļu administrāciju.
Ieguvumi, izmantojot grāmatvedības ārpakalpojumus

Nealgojot pastāvīgu grāmatvedi, iespējams ietaupīt grāmatvedības izmaksas tā palielinot uzņēmuma rentabilitāti:

  • nav jāizvieto darba sludinājums
  • nav jāveic darbinieku atlase, nav jāvada darba intervijas;
  • nav jāaprīko darba vieta (komersantam pat var nebūt sava pastāvīga biroja, var strādāt mājās);
  • nav jāiegādājas licencētās grāmatvedības datorprogrammas;
  • nav jānodrošina grāmatvedis ar datortehniku,
  • nav jāapmaksā izglītojoši kursi un semināri
  • nav jāizmaksā atvaļinājuma nauda, slimības un maternitātes pabalsti.
  • u.c
Grāmatvedības pakalpojumi
 
© SIA FINANCE. Grāmatvedība. Autortiesības aizsargātas ar likumu. Jebkura nesankcionēta pārpublicēšana tiks uzskatīta par autortiesības likuma pārkāpumu. © SIA Zīmols izstrāde, reklāma, pozicionēšana